Elanders Bokhandel AB, etablerad 1931 i Tibro, är en av Sveriges fristående bok och kontorshandelsbutiker.